Rezervari:  021.431.00.00

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE AL CINEMATOGRAFULUI


Prezentul regulament are scopul de a asigura funcționarea cinematografului Movieplex, într-un mediu plăcut, prin respectarea atât a legislației în vigoare cât și a clienților, vizitatori ai cinematografului. Regulamentul cuprinde reguli și norme de conduită, obligatorii de a fi respectate, pentru buna desfășurare a activității cinematografului Movieplex.

Înainte de a achiziționa bilete pentru filmele ce rulează în cadrul cinematografului nostru, vă rugăm să vă familiarizați cu prezentul regulament.

Se consideră că prin achiziționarea biletului și intrarea în incinta cinematografului, confirmați că sunteți complet familiarizați,  ați înteles, sunteți de acord și vă obligați să respectați Regulamentul de funcționare al Cinematografului Movieplex.

Movieplex își rezervă dreptul de a modifica sau retrage acești termeni, reguli sau oferte fără un preaviz prealabil.

ÎN INCINTA CINEMATOGRAFULUI SUNT INTERZISE URMĂTOARELE :
1. Fotografierea sau filmarea.
2. Fumatul, inclusiv folosirea dispozitivelor de tip țigară electronică.
3. Accesul cu bagaje voluminoase.
4. Accesul cu produse alimentare sau băuturi care nu sunt procurate de la barul cinematografului.
5. Folosirea dispozitivelor electronice, în sălile de spectacol, în timpul rulării filmelor.
6. Accesul cu animale.
7. Accesul cu arme.
8. Degradarea în orice mod a mobilierului (inclusiv statul cu picioarele pe scaune).
9. Accesul în spații ce sunt marcate ca fiind restricționate accesului persoanelor neautorizate.

În cazul încălcării uneia dintre regulile prezentate in prezentul regulament, veți fi obligat să părăsiți incinta cinematografului fără a vă fi returnată contravaloare biletului sau a produselor cumpărate. Movieplex îsi rezervă dreptul de a lua orice altă măsură necesară (interdicție sau acțiuni legale) pentru a preveni încălcarea regulilor.

ALTE REGULI ȘI ASPECTE:

1. Accesul spre sala de cinematograf se face doar cu 10 minute înainte de începerea spectacolului. Din respect pentru clienții din sală, după ora de începere a spectacolului, oră înscrisă pe bilet, accesul în sală mai este permis timp de doar 20 de minute. De asemenea, cumpărarea de bilete la un spectacol, este posibilă doar pentru încă maxim 15 minute după ora sa de începere.
2. Rezervările se anulează automat din sistem, cu 45 de minute înainte de începerea spectacolului, în cazul în care acestea nu au fost achitate.
3. MOVIEPLEX CINEMA nu este răspunzător pentru obiectele uitate, pierdute sau considerate furate în incinta cinematografului.
4. În cazuri excepționale, programul de filme tipărit poate suferi modificări. Pentru programul actualizat consultați panourile electronice din incinta cinematografului sau programul on-line accesând www.movieplex.ro.
5. Vă rugăm verificați cu atenție clasificarea filmului înainte de a opta pentru vizionarea acestuia. Audiența filmului trebuie să corespundă vârstei dumneavoastră.

AG-Audiență generală.
AP12-Acordul părinților pentru copiii sub 12 ani.
N-15-Nerecomandat sub 15 ani.
IM-18-Interzis Minorilor.

6. Sunteți direct răspunzători în eventualitatea unor reacții adverse cauzate de imagini și sunete produse în timpul vizionării filmului ales de dumneavoastră.
7. Durata unui spectacol este alcătuita din durata propriu-zisă a filmului, la care se adaugă până la maxim 20 de minute de trailere de filme și/sau reclame. Trailerele ce rulează în cadrul cinematografului pot promova filme cu audiență diferită (inclusiv superioară) filmului pentru care s-a achiziționat biletul.
8. Este obligatorie păstrarea bonurilor fiscale și a biletelor de intrare la film pe toată durata prezenței în cinematograf. Persoanele găsite fără bilet, sau cu bilet ce nu este valabil la spectacolul la care participă, vor fi obligate să părăsească cinematograful fără returnarea contravalorii eventualelor bilete plătite. Bitelete deteriorate, pierdute sau considerate furate, nu pot fi înlocuite.
9. Adaosul comercial practicat de societate este cuprins între 0 și 2000 %.
10. Clienții au obligația să semnaleze orice problemă ce ține de serviciile cinematografului personalului autorizat MOVIEPLEX și să nu încerce remedierea acesteia personal.
11. Filmele ce rulează în sistem de AVANPREMIERĂ nu se supun gratuităților, reducerilor și promoțiilor aflate în desfăsurare (excepție făcând promoția Orange Film).
12. În cazul reducerilor pentru elevi/studenți, această calitate trebuie dovedită prin prezentarea unei legitimații sau carnet vizate pe anul școlar în curs. În caz contrar, reducerea nu se va acorda. În cazul persoanelor posesoare de certificate de handicap cu grad accentuat/grav și însoțitorilor acestora, numărul de bilete gratuite acordate va fi limitat la 1 bilet/zi/persoană, în limita a 50 bilete gratuite/lună, bilete acordate la orice film sau ora, exceptând avanpremierele și locurile VIP. Biletele vor fi acordate în ordinea ridicării de la casele de bilete, în limita locurilor disponibile în sală. Biletele gratuite se acordă în baza predării către casier a unei copii a certificatului de handicap și a unei copii a cărții de identitate a deținătorului certificatului de handicap. Ulterior epuizării celor 50 bilete gratuite oferite lunar, se vor acorda bilete cu reducere de elev/student. Situația curentă a numărului de bilete acordate, poate fi aflată la casele de bilete. Pentru evitarea oricăror neplăceri ulterioare, în cazul biletelor pentru copii sub 10 ani, copilul trebuie să fie prezent în momentul achiziționării biletului de la casele de bilete ale cinematografului.
13. Înainte de a părăsi punctul de vânzare vă rugăm asigurați-vă că datele imprimate pe biletele primite corespund cerințelor dumneavoastră. Nu se acceptă plângeri ulterioare!
14. Biletele la film și produsele cumpărate de la barul cinematografului nu pot fi schimbate și/sau returnate după tipărirea chitanței fiscale.
15. Vă rugăm verificați restul banilor primiți, înainte de a părăsi casa de bilete/barul.
16. Un spectacol va fi anulat dacă înainte cu 10 minute de ora de începere nu a înregistrat niciun bilet vândut.
17. Este obligatorie respectarea locurilor înscrise pe biletele de intrare.
18. Ne rezervăm dreptul de a refuza vânzarea de bilete și de a nu permite accesul în cinematograf persoanelor sub influența alcoolului sau a unor substanțe stupefiante și persoanelor ce cauzează tulburarea liniștii publice. De asemenea, păstrarea unui comportament fizic/verbal civilizat și adecvat este obligatorie pe parcursul prezenței în cinematograf. Persoanele cu un comportament inadecvat (agresiv, etc.) vor fi nevoite să părăsească incinta cinematografului fără returnarea contravalorii biletelor.
19. Nu vindem alcool persoanelor sub 18 ani.
20. Clienții au obligația de a se supune în incinta cinematografului indicațiilor personalului cinematografului și/sau a subcontractanților acestuia în situații de urgență (ex.: atentat, incendiu, cutremur, etc).
21. Clienții au obligația de a se supune în incinta cinematografului indicațiilor personalului cinematografului și/sau a subcontractanților acestuia cu privire la utilizarea căilor de evacuare/acces.
22. Vizionarea filmelor în format 3D presupune folosirea unor ochelari speciali 3D, ochelari ce se achizitionează separat de la casele de bilete ale cinematografului. Refolosirea ochelarilor pentru mai multe vizionări de film poate rezulta în diminuarea calității percepute a imaginii. Recomandarea este ca fiecare pereche de ochelari 3D să fie tratată ca fiind de de unică folosință. Nu ne asumăm răspunderea pentru ochelarii 3D ce nu sunt achiziționați din cadrul cinematografului nostru.
23. În cazul achiziționării/rezervării de bilete, numărul locurilor ramase libere pe rând, ulterior alegerii poziționării locurilor dorite în sală, nu poate fi mai mic de 2 (două), excepție făcând situația când se achiziționează/rezervă întreg numărul de locuri disponibile pe respectivul rând sau locul rămas liber se află la marginea rândului.
24. În cazul rezervărilor și/sau a biletelor cumpărate, poziționarea locurilor alese într-o sală nu este garantată! În situația în care, din motive tehnice sau de altă natură, un spectacol nu va mai putea rula în sala în care a fost anunțat inițial, locurile rezervate sau vândute anterior modificării sălii, vor fi realocate în noua sală, iar în funcție de configurația noii săli, pot aparea diferențe de poziționare.
25. În situații excepționale, un spectacol de film poate fi anulat din motive tehnice sau de altă natură, fără o notificare prealabilă. În această situație, biletele achiziționate la respectivul spectacol vor fi schimbate cu unele pentru un alt spectacol sau banii vor fi restituiți clienților.
26. Vă aducem la cunoștință că incinta cinematografului și împrejurimile acestuia sunt dotate cu echipamente de înregistrare audio-video cu circuit închis în scopul protejării clienților, angajaților și a bunurilor.
27. DATE CU CARACTER PERSONAL 
27.1. MOVIEPLEX CINEMA SRL prelucrează date personale în scopuri de reclamă, marketing și publicitate.
27.2. Pentru detalii suplimentare despre modul de colectare, stocare și procesare a datelor personale vă rugăm să intrați pe site-ul Movieplex la secțiunea Confidențialitate.
27.3. Clienții Movieplex pot solicita, în condițiile legii, exercitarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația în vigoare privind datele personale, printr-o cerere întocmită într-o formă scrisă, pe adresa MOVIEPLEX CINEMA S.R.L., Bdul Timișoara, nr. 26, Plaza Romania, et. 2, S23, sector 6, București,  sau prin e-mail la adresa: dpo@anchorgrup.ro.

Vă mulțumim pentru luarea la cunoștință a regulamentului și pentru înțelegere!