Rezervari:  021.431.00.00

Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site

Conditii de utilizare

Acest site a fost dezvoltat de S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Bdul Timisoara, nr. 26, Plaza Romania, et. 2, S23, sector 6, avand CUI RO 16252934 si fiind inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/4352/2004, pentru a constitui o sursa generala de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor si informatiilor prezentate in cadrul sau, dvs. confirmati ca ati citit, inteles, acceptat si agreat in intregime si in mod neconditionat urmatorii termeni si conditii. 

Drepturile de proprietate intelectuala

Continut acestui site este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest site este detinut si intretinut de catre S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. In lipsa altor precizari, toate drepturile de proprietate intelectuala privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site apartin S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. si partenerilor acesteia. S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. isi rezerva toate drepturile cu privire la cele de mai sus si isi va exercita la nevoie aceste drepturi in limitele permise de lege. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de catre vreo persoana fara acordul scris prealabil din partea S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. Descarcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site nu transfera catre persoana in cauza licenta programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise catre acest site devin proprietatea S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L., putand fi utilizate de catre S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. In orice scop daca acesta se incadreaza in limitele legii si pot fi dezvaluite de catre S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. la discretie, inclusiv catre orice tip de autoritati. Sunteti responsabil pentru respectarea tuturor legilor si actelor normative care se aplica in cazul dumneavoastra. 

Limitarea raspunderii

In nici o imprejurare, S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa dvs. sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde - de catre dvs. sau alta persoana - sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari. Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, corectitudinii si utilitatii informatiilor disponibile pe acest site. Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. nu isi asuma nici o responsabilitate pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Va multumim pentru ca vizitati acest site. Pastrarea confidentialitatii datelor personale ale clientilor nostri este foarte importanta pentru S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L., constituind si o dovada de apreciere a increderii pe care ne-ati acordat-o devenind clientii nostri. Pentru a putea veni in intampinarea nevoilor dvs. cu produse si servicii specifice si inovatoare, trebuie sa inregistram, pastram si sa utilizam anumite informtii personale despre clientii nostri. Intentia noastra este sa tratam informatiile personale pe care ni le furnizati cu maxima grija si respect, in concordanta cu prevederile legii. SC. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. se obliga sa respecte intru totul prevederile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Titularul de card poate solicita, in conditiile legii, printr-o cerere intocmita intr-o forma scrisa, pe adresa S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L., Bdul Timisoara, nr. 26, Plaza Romania, et. 2, S23, sector 6, Bucuresti, exercitarea dreptului la accesul datelor sale cu caracter personal, a dreptului de a interveni asupra datelor si a dreptului de opozitie, a dreptului de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. figureaza în registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal la numarul 5100. 

Incercare de fraudare

Orice incercare de afectare in orice mod a site-ului, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si se va actiona la cercetarea penala a celui ce a incercat acest fapt. 

Modificarea acestor termeni S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. isi rezerva dreptul de a schimba, modifica, adauga sau elimina oricand continutul prezentilor termeni fara nici o notificare prealabila. Orice modificare este acceptata in intregime si in mod neconditionat de catre utilizatorii site-ului prin simpla utilizare site-ului, intervenita oricand dupa realizarea modificarii. 

Aspecte juridice

Orice plangere sau disputa determinata sau legata de utilizarea acestui site, a continutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de catre legislatia romana in vigoare. Cadrul si conditiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricand fara o notificare prealabila. Sunteti de acord sa recititi aceasta sectiune a site-ului in mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada ca ati fost de acord cu aceste schimbari.